1
1977 Kawasaki kz750 twin cafe

1977 Kawasaki kz750 twin cafe

USD5,300
 • Kawasaki
 • Brewster, New York, United States
 • December 28, 2022
7
Kz400 custom cafe

Kz400 custom cafe

USD6,500
 • Kawasaki
 • 61 Happy Hollow Lane
 • November 21, 2022
5
1973 Kawasaki Z-1 900 Resto – Mod

1973 Kawasaki Z-1 900 Resto – Mod

USD3,950
 • Kawasaki
 • 2200 Crenshaw Blvd
 • October 30, 2022
2
1973 Kawasaki G5A Custom Cafe Racer

1973 Kawasaki G5A Custom Cafe Racer

USD1,000
 • Kawasaki
 • Muskegon, Michigan, United States
 • October 4, 2022
4
1977 Kawasaki KZ650 custom cafe racer

1977 Kawasaki KZ650 custom cafe racer

USD1,500 (Auction)
 • Kawasaki
 • Asheville, North Carolina, United States
 • September 20, 2022
4
1978 Kawasaki KZ750 Cafe Racer

1978 Kawasaki KZ750 Cafe Racer

USD3,000 (Auction)
 • Kawasaki
 • Turtle Creek, Pennsylvania, United States
 • September 5, 2022
4
1977 Kawasaki KZ650 custom cafe racer

1977 Kawasaki KZ650 custom cafe racer

USD3,000 (Auction)
 • Kawasaki
 • Asheville, North Carolina, United States
 • September 5, 2022
4
1989 Kawasaki KZ1000 Cafe Racer Custom Built Japanese Motorcycle

1989 Kawasaki KZ1000 Cafe Racer Custom Built Japanese Motorcycle

USD8,900 (Fixed)
 • Kawasaki
 • Miami, Florida, United States
 • August 22, 2022
4
1975 Kawasaki KZ400 Cafe Racer

1975 Kawasaki KZ400 Cafe Racer

USD3,000 (Auction)
 • Kawasaki
 • Turtle Creek, Pennsylvania, United States
 • August 10, 2022
4
1989 Kawasaki KZ1000 Cafe Racer Custom Built Japanese Motorcycle

1989 Kawasaki KZ1000 Cafe Racer Custom Built Japanese Motorcycle

USD5,000 (Auction)
 • Kawasaki
 • Miami, Florida, United States
 • August 9, 2022
4
1978 Kawasaki KZ1000

1978 Kawasaki KZ1000

USD3,200 (Fixed)
4
2020 Kawasaki W800

2020 Kawasaki W800

USD9,799 (Fixed)
4
1978 Kawasaki KZ200A

1978 Kawasaki KZ200A

USD999 (Auction)
4
1976 Kawasaki KZ400 Cafe Racer

1976 Kawasaki KZ400 Cafe Racer

USD3,000 (Auction)
4
1978 Kawasaki KZ200A

1978 Kawasaki KZ200A

USD1,025 (Auction)
Top